Dr n. wet. Dariusz Jagielski

1

Dariusz Jagielski jest współzałożycielem i współwłaścicielem Przychodni Weterynaryjnej “Białobrzeska”.

Interesuje się  przede wszystkim ONKOLOGIĄ WETERYNARYJNĄ, w tym diagnostyką onkologiczną, chemioterapią i chirurgią onkologiczną oraz radioterapią.

Dariusz Jagielski jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2001 roku na tej uczelni obronił pracę doktorską o tytule: “Epidemiologia i leczenie chłoniaka złośliwego psów”.

Doktor Jagielski od wielu lat jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej (już od ponad 10 lat systematycznie dokształca się również za granicą), uczestniczy w licznych sympozjach weterynaryjnych, zarówno krajowych, jak i europejskich (również w charakterze wykładowcy).

Dariusz Jagielski jest autorem licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Pan Doktor przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią
i hematologią weterynaryjną), a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
Dodatkowo jest wykładowcą podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Lublinie oraz Olsztynie.

W wolnych chwilach, nielicznych z powodu zaangażowania w wykonywaną pracę, Dariusz Jagielski namiętnie czyta książki historyczne i wyjeżdża na wycieczki, te małe i te duże,
tym lepsze, im mniejszymi drogami. Swoje życie prywatne dzieli z żoną Martą, córkami – Julą i Manią, stadem kotów (Rurką, Bulwą, Wtorkiem, Łapkiem i Karoliną), a od niedawna również z przygarniętą kundelką – Rozellą vel Ro.

Przypominamy: Aby umówić wizytę u Pana Doktora Jagielskiego, prosimy o wypełnienie ankiety: ANKIETA DLA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide