We speak English! Click for more information

Jesteśmy z Wami od 2002 roku!

Kot w herbie Naszej Przychodni nie jest przypadkowy, to Muniek. 

Przychodnia „Białobrzeska” rozpoczęła swoją działalność w 2002 r. jeszcze w starej lokalizacji, przy ulicy Opaczewskiej. Od 2004 roku nasza placówka mieści się przy skrzyżowaniu ulic Białobrzeskiej i Częstochowskiej.

Przychodnia Weterynaryjna

„BIAŁOBRZESKA”

ul. Częstochowska 20

(wejście od ul. Białobrzeskiej 40a)

02-344 Warszawa

E-MAIL

recepcja@bialobrzeska.waw.pl

TELEFON
22 824 29 46
GODZINY PRACY

pon. – pt.: 8:00 – 21:00
sobota: 8:00 – 18:00
niedziela i święta: NIECZYNNE

NUMER KONTA

64 1050 1041 1000 0090 9255 7561

NAPISZ DO NAS!

Kontakt przez skrzynkę mailową dedykowany jest opiekunom zwierząt aktualnie leczonych w Przychodni Białobrzeska oraz sprawom organizacyjnym.

Lekarze nie udzielają porad mailowych na zapytania dotyczące zwierząt, które nie są pacjentami placówki.

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy: 1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: przychodnia@bialobrzeska.waw.pl 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych. 8. Posiada Pan/ Pani prawo do: a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych; c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem. 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.