We speak English! Click for more information

  1. Ocena rejestracji

  a. Powitanie i przyjęcie w rejestracji

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Telefoniczny kontakt z rejestracją

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Uprzejmość i zaangażowanie osób rejestrujących

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Kompleksowość uzyskanych informacji

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Sprawność obsługi

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Dogodność terminów wizyt

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  2. Ocena opieki lekarskiej

  a. Czas oczekiwania na przyjęcie do gabinetu

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Dostępność i dyspozycyjność lekarzy

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Punktualność umówionych wizyt i zabiegów

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Wiedza i fachowość lekarzy

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Informowanie Klientów o przebiegu leczenia i jego kosztach oraz o profilaktyce

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Komunikatywność (ilość poświęconego czasu, wyczerpujące i zrozumiałe udzielenie informacji)

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  g. Uprzejmość i życzliwość lekarza

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  h. Zainteresowanie pacjentami

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  i. Skuteczność leczenia

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  j. Oferowany zakres usług specjalistycznych

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  k. Oferowany zakres badań specjalistycznych

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  3. Ocena personelu technicznego (pielęgniarek)

  a. Jakość i staranność wykonanych zabiegów

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Uprzejmość i życzliwość techników

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Zainteresowanie pacjentami

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Komunikatywność (ilość poświęconego czasu udzielana, wyczerpujące i zrozumiałe udzielenie informacji)

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  4. Ocena ogólna przychodni

  a. Łatwość znalezienia informacji o placówce

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  b. Przejrzystość strony internetowej

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  c. Godziny otwarcia

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  d. Oznakowanie przychodni i gabinetów

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  e. Możliwość identyfikacji personelu

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  f. Estetyka, czystość, wyposażenie poczekalni

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  g. Dostępność w poczekalni materiałów informacyjno-profilaktycznych

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  h. Estetyka i czystość gabinetów

  bardzo dobrzedobrzeprzeciętnieźlebardzo źle

  Uwagi

  5. Pytania otwarte

  a. Co w przychodni najbardziej się Pani/Panu podoba?

  b. Co w przychodni najbardziej Pani/Panu się nie podoba?

  c. Czy przychodnia jest godna polecenia?

  Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety!

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
  1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: przychodnia@bialobrzeska.waw.pl
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
  10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.