We speak English! Click for more information

SKIEROWANIE DO KONSULTACJI

  I. LEKARZ

  Lekarz, do którego chcę umówić Pacjenta:
  dr n. wet. Dariusz Jagielski (czas oczekiwania może być co najmniej kilkudniowy)lek. wet. Urszula Jankowska (czas oczekiwania może być co najmniej kilkudniowy)jeden z w/w lekarzy (najszybciej, jak to możliwe)

  II. DANE OPIEKUNA I ZWIERZĘCIA

  Imię i nazwisko Opiekuna

  Adres

  Imię zwierzęcia

  Gatunek zwierzecia
  pieskotinny. Jaki?

  Dotyczy kota - czy zdiagnozowano:
  FeLVFIVNie dotyczy

  Rasa zwierzęcia

  Wiek zwierzęcia

  Waga zwierzęcia

  Wcześniejsze poważne choroby/zabiegi:
  1.
  2.
  3.

  Objawy obecnej choroby:

  Wykonane dotychczas badania:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Rozpoznane choroby:
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.

  Prowadzone dotychczas leczenie:

  Czy zwierzę było już konsultowane onkologicznie?
  taknie

  Ostatnia konsultacja onkologiczna (jeśli była):


  Przyjmowane obecnie leki:

  Obecny stan Pacjenta:
  1. Czy zachowuje się normalnie? nietak

  2. Czy ma duszność/trudności w oddychaniu? nietak

  3. Czy odczuwa wyraźny ból? nietak

  4. Czy ma wyraźne problemy w poruszaniu się? nietak

  5. Czy chudnie intensywnie? nietak

  6. Czy nie je lub je bardzo niewiele? nietak

  7. Czy wymiotuje? nietak

  8. Czy ma biegunkę lub zaparcie? nietak

  9. Ile wypija wody? małonormalniewięcej

  10. Czy ma problem z oddawaniem moczu? nietak

  III. LEKARZ PROWADZĄCY / KIERUJĄCY

  Czy zostali Państwo skierowani do nas przez lekarza weterynarii?
  taknie

  Imię i nazwisko lekarza prowadzącego / kierującego

  Nazwa i adres placówki weterynaryjnej, w której prowadzone jest leczenie zwierzęcia  IV. KONTAKT DO OPIEKUNA PACJENTA

  Imię i nazwisko osoby kontaktowej

  Adres e-mail (wymagane)

  Powtórz adres e-mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Powtórz numer telefonu (wymagane)

  V. ZAŁĄCZNIKI

  Załączniki (plik pdf, jpg lub png o wadze do 1MB):

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:
  1. Administratorem danych osobowych jest Przychodnia Weterynaryjna „Białobrzeska” S.C. Marzenna Duża-Dembele, Kourou Dembele, Marta Hoffmann-Jagielska, Dariusz Jagielski (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Częstochowska 20, 02-344 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: przychodnia@bialobrzeska.waw.pl
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
  3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
  5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
  8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
  10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.